Classes del tema 6: els Animals HETERÒTROFS

Els animals són organismes heteròtrofs, doncs són incapaços de fabricar el seu propi aliment i necessiten obtenir-lo del medi. A partir d'aquest fet, estudiarem els diferents tipus d'alimentacions i les tècniques per aconseguir la matèria orgànica imprescindible per a la seva supervivència. Parlarem de la respiració i dels diferents mecanismes per tal d'obtenir oxigen a fi d'oxidar els nutrients...

  • CONTINGUTS DELS HETERÒTROFS:

    o Els filtradors: animals més antics de la Terra

    o Els detritívors i les seves variants

    o Carnívors i herbívors. Exemples
    o Projecte de dissecció d'un animal... Més