Classes del tema 6: els Animals ELS ANIMALS

Els animals són el regne més abundant i divers del planeta. Estudiarem els invertebrats, des de les seves formes més senzilles fins als complexos artròpodes. El tema donarà també una especial rellevància als vertebrats, els animals més grans i evolucionats, dotats de complexos mecanismes de relació (sistema nerviós i sentits). Establirem relacions evolutives dins de l'arbre filogenètic dels animals...

  • CONTINGUTS DELS ANIMALS:

    o Diferents maneres de fer les funcions vitals per part dels animals.
    o Nutrició heteròtrofa. La respiració en els animals.
    o Funció de relació, estímuls, receptors, coordinadors, efectors.
    o Reproducció sexual i asexual... Més