Classes del tema 3: la Biodiversitat BIODIVERSITAT

La Biosfera està formada a partir de la interacció de diferents factors abiòtics i biòtics que fan possible la vida dins dels ecosistemes. La complexitat de la vida és tan gran que serà imprescindible la seva organització a fi d'afavorir-ne el seu estudi. La microscopia ens permerà conèixers els éssers més diminuts que són presents en el nostre entorn immediat...

  • CONTINGUTS DE LA BIODIVERSITAT I LA CLASSIFICACIÓ DELS ÉSSERS VIUS:

    o Biodiversitat en organismes vius i registres fòssils.
    o Els cinc regnes. Observació, claus dicotòmiques senzilles.
    o Els grans grups taxonòmics. Adaptacions d'animals i plantes a diferents ecosistemes.
    o Importància de mantenir la biodiversitat. Tràfic d'espècies. Espècies invasores...Més