Classes del tema 6: els Animals ELS BIOMES

Els biomes són grans unitats de classificació de paisatges i de diferents ecosistemes. Aquests biomes venen condicionats per un determinat règim pluviomètric i tèrmic. En aquest tema parlarem dels principals biomes (mediterrani, caducifoli, taigà, tundra, selva, sabana, estepa...) i de la seva ubicació geogràfica. Aprofitarem per fer una aproximació a l'edafologia, o sigui la ciència que estudia els sòls...

  • CONTINGUTS DELS BIOMES:

    o La biosfera i la seva complexitat climàtica

    o Els principals biomes de la biosfera

    o Importància ecològica i econòmica dels biomes
    o Descripció de fauna i flora... Més