Classes del tema 6: els Animals LA FILOGÈNIA

La filogènia és la branca de la biologia encarregada d'estudiar les relacions evolutives que existeixen entre els diferents grups d'animals. Durant el tema estudiarem els principals fílums animals, tot valorant la seva complexitat estructural. A partir d'exercicis pràctics procedirem a identificar animals desconeguts a partir de claus dicotòmiques que utilitzen els zoòlegs de camp...

  • CONTINGUTS DE LA FILOGÈNIA:

    o Arbres evolutius dels diferents grups d'animals

    o Característiques morfològiques (simetria, cefalització, metàmers...)

    o Evolucionisme i fixisme en l'estudi dels animals
    o Desenvolupament embrionari dels diferents animals... Més