Classes del tema 6: els Animals LA GENÈTICA

La genètica és una disciplina encarregada de l'estudi de la molècula de l'ADN, tant a nivell químic com a nivell fisiològic. En aquest tema estudiarem la seva estructura molecular, una doble hèlix molt interessant. A continuació procedirem a entendre el mecanisme a partir del qual les cèl·lules fotocopien el seu material genètic i són capaces de generar noves proteïnes amb una funcionalitat determinada... 

  • CONTINGUTS DE LA GENÈTICA:

    o Estudi de la molècula de l'ADN

    o Replicació de l'ADN com a clonació d'una cèl·lula

    o La transcripció i traducció per a la síntesi de proteïnes
    o La manipulació genètica i la bioètica... Més