Classes del tema 6: els Animals L'HÀBITAT

L'hàbitat dels animals és el lloc que ocupa en un ecosistema, on desencadena tot un conjunt de funcions, fruit de la interelació amb la resta d'éssers vius. El nínxol ecològic és doncs l'ofici que tot animal realitza, el seu rol dins les xarxes tròfiques que conformen els diferents ecosistemes, siguin grans o petits. Entendrem també les estratègies socials que han adquirit alguns animals, com les formigues i les abelles...

  • CONTINGUTS DE L'HÀBITAT:

    o La zona afòtica dels mars i els oceans

    o La llum i l'explosió de vida dins l'aigua

    o La conquesta dels continents
    o Paisatges i ecosistemes dins dels biomes terrestres... Més