Classes del tema 6: els Animals L'HERÈNCIA

La genètica és una disciplina encarregada de l'estudi de la molècula de l'ADN, tant a nivell químic com a nivell fisiològic. En aquest tema estudiarem la seva estructura molecular, una doble hèlix molt interessant. A continuació procedirem a entendre el mecanisme a partir del qual les cèl·lules fotocopien el seu material genètic i són capaces de generar noves proteïnes amb una funcionalitat determinada... 

  • CONTINGUTS DE L'HERÈNCIA:

    o Gregor Mendel, el pare de l'herència genètica

    o Les tres lleis de Mendel

    o Teoria cromosòmica de l'herència
    o Problemes de genètica i la seva resolució... Més