Classes del tema 6: els Animals HETERÒTROFS

Els animals són organismes heteròtrofs, doncs són incapaços de fabricar el seu propi aliment i necessiten obtenir-lo del medi. A partir d'aquest fet, estudiarem els diferents tipus d'alimentacions i les tècniques per aconseguir la matèria orgànica imprescindible per a la seva supervivència. Parlarem de la respiració i dels diferents mecanismes per tal d'obtenir oxigen a fi d'oxidar els nutrients...

  • CONTINGUTS DELS HETERÒTROFS:

    o Els filtradors, els animals més primitius de la Terra

    o Els detritívors i les seves variants alimentàries

    o Els liquívors i les seves fonts d'aliment
    o Carnívors i herbívors, els més coneguts... Més