Classes del tema 3: la MatèriaLA MATÈRIA

La matèria inorgànica més simple és la base de la construcció d'altres molècules més complexes, fonaments de les futures biomolècules orgàniques (glúcids, lípids, proteïens i àcids nucleics). Valorarem les principals teories sobre la procedència d'aquests principis immediats que faran possible l'aparició dels primers éssers en forma d'organismes unicel·lulars...

  • CONTINGUTS DE LA MATÈRIA I LA QUÍMICA DE LA VIDA:

    o La matèria inorgànica. Les roques i els minerals. El cicle de les roques
    o La matèria orgànica. Les biomolècules
    o El brou primordial. L'origen de la vida. Hipòtesis.
    o Creacionisme i evolucionisme. L'origen de les espècies...Més