Classes del tema 6: els Animals EL NUCLI

El nucli cel·lular és el lloc on els eucariotes tenen guardat el seu ADN. En aquest tema entendrem la seva organització i el procés que segueixen les cèl·lules quan es volen dividir, ja sigui durant la mitosi, en la qual la cèl·lula es divideix en dues cèl·lules filles idèntiques, o bé la meiosi, moment en el qual es formen els gàmetes o cèl·lules sexuals que contenen la meitat de la informació genètica...

 • CONTINGUTS DEL NUCLI:

  o Elements i organització
  del nucli cel·lular
  o La mitosi i les seves etapes en la reproducció asexual

  o La meiosi i la formació dels gàmetes
  o Els cromosomes i l'empaquetament de l'ADN... Més