Classes del tema 3: les Plantes LES PLANTES

Les plantes són uns organismes molt importants en el manteniment de la vida en el nostre planeta, gràcies a la seva capacitat de fabricar aliment (autòtrofes) i d'alliberar d'oxigen. Aprofitarem el tema per aprofundir en el coneixement dels fongs i la seva important tasca descomposadora, vital en el reciclatge de la matèria morta. Estudiarem els seus cicles reproductius...

  • CONTINGUTS DE LES PLANTES I LES FONGS:

    o Diferents maneres de fer les funcions vitals en els fongs i les plantes.
    o Nutrició heteròtrofa dels fongs i autòtrofa (fotosíntesi) de les plantes. La respiració.
    o Funció de relació: tropismes en les plantes.
    o Reproducció sexual i asexual...Més