Classes del tema 6: els Animals POL·LINITZACIÓ

Les flors estan formades per diferents peces, algunes estèrils i especialitzades en el reclam dels animals pol·linitzadors, i les peces fèrtils, on trobarem les cèl·lules reproductores de les plantes, com ara el pol·len i els òvuls. Un cop aconseguida la fecundació, les llavors i els fruits completaran el cicle biològic de la majoria de vegetals, a fi d'assegurar la seva dispersió i supervivència...

  • CONTINGUTS DE LA POL·LINITZACIÓ:

    o Mecanismes reproductius de les plantes

    o Òrgans sexuals de les plantes

    o Transport del pol·len
    o Fabricació de les llavors i els fruits... Més