Classes del tema 6: els Animals LA RELACIÓ

La relació es molt important en el funcionament correcte del cos humà, doncs permet ser conscient de tot allò que passa en el nostre entorn immediat i dins del propi cos. Els receptors sensitius seran els encarregats de la recepció dels estímuls, que seran enviats al sistema nerviós central a partir de les terminacions nervioses. Un cop allí s'elaboraran les respostes motores que seran degudament executades per glàndules i músculs...

  • CONTINGUTS DE LA RELACIÓ:

    o Els mecanismes coordinadors del cos humà (nerviós i endocrí)

    o Els receptors sensorials i el seu funcionaments

    o Ossos i músculs i la seva integració com a òrgans efectors
    o Les malalties nervioses i els hàbits de salut... Més