Classes del tema 6: els Animals LA REPRODUCCIÓ

L'espècie humana com qualsevol animal disposa d'un mecanisme reproductor que assegura la seva perpetuació. Estudiarem els òrgans sexuals, tant a nivell anatòmic com fisiològic, amb especial el cicle menstrual de la dona. Durant el tema presentarem els principals mètodes anticonceptius i les principals malalties de transmissió sexual. Acabarem el tema tot parlant de l'embaràs i el part...

  • CONTINGUTS DE LA REPRODUCCIÓ:

    o L'aparell reproductor masculí i el seu funcionament

    o L'aparell reproductor femení i el seu funcionament

    o L'embaràs i els mètodes anticonceptius
    o L'adolescència i els canvis del cos... Més