Classes del tema 6: els Animals LES ROQUES

Les roques tot i ser material inerts no són quelcom fix, sinó que canvien constantment fruit dels agents geològics interns i externs. En aquest tema estudiarem el cicle de les roques, o sigui el procés a partir del qual les roques canvien i es transformen, a partir dels processos de sedimentació, metamorfisme i magmatisme. A partir de la col·lecció de roques del laboratori, en farem un reconeixement pràctic...

  • CONTINGUTS DE LES ROQUES:

    o Les principals roques de la litosfera

    o Els minerals i les seves propietats químiques i físiques

    o El cicle de les roques
    o Exposicions i treballs de final de curs... Més