Classes del tema 6: els Animals LA VETERINÀRIA

La veterinària és la medicina aplicada als animals de companyia i la ramaderia. Aquest tema el dedicarem a aquesta professió, a partir de les disciplines que tot veterinari ha de conèixer. Aquesta optativa vol ser un planter de nous professionals dins del camp de la biologia i la sanitat animal. Farem doncs, pinzellades de producció ramadera, clínica de petits animals i etologia animal... 

  • CONTINGUTS DE LA VETERINÀRIA:

    o Els veterinaris, un ofici amb vocació

    o Estudis i requeriments per a la llicenciatura de veterinària

    o Diversitat de veterinaris i especialitzacions
    o Exposicions i treballs de final de curs... Més