Què persegueixo?

La web de la Natura en Viu proposa una educació global de les diferents temàtiques que engloben el món de la Biologia i Geologia a l'ESO, amb l'estudi en profunditat dels diferents nivells d'organització de la matèria i de la biodiversitat present en el nostre planeta. L'objectiu final és aconseguir alumnes competents en el coneixement dels medis físic, químic i biològic...Més

ÍNDEX DE MATÈRIES:

primer d'ESO

Naturals de 1r d'ESO

optativa segon d'ESO

Botànica de 2n d'ESO

tercer d'ESO

Bio&Geo de 3r d'ESO

optativa tercer d'ESO

Zoologia de 3r d'ESO

quart d'ESO

Bio&Geo de 4t d'ESO

OBJECTIUS GENERALS